Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

El periode de cobrament dels tributs dels ajuntaments i altres entitats públiques que han delegat en la Diputació, serà entre els dies 1 de març i 4 de maig de 2020, ambdós inclusivament.

El BOP núm. 25, de 6 de febrer de 2020, publica la justificació de la subvenció d'Instruments Musicals destinada a entitats musicals de la província de València (vore document adjunt)

Dirigit als municipis de la província de València amb població inferior a 20.000 habitants

BOP de dimecres 12 de febrer de 2020 (vore anunci)

Dirigit als municipis per al desenvolupament, la promoció i la prevenció de la salut en les poblacions de la província de València, i especialment entre els grups d'edat més joves, d'acord amb la legislació vigent

BOP de dimecres 12 de febrer de 2020 (vore anunci)