Playlist title

Playlist subtitle #hashtag

 
 

Tauler d'actualitat

El programa d'Anàlisi per a la prevenció i control de la legionel·la està destinat als municipis de la província de València amb una població inferior als deu mil habitants. El programa de La Ruta de la Salut està destinat a tots els municipis de la província, excepte València capital.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 18 de maig de 2018.

Podran acollir-se a estes ajudes els ajuntaments de municipis de la província de València amb població inferior a deu mil habitants. Queden excloses les mancomunitats i les entitats locals menors.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 18 de maig de 2018.

Podran sol·licitar estes activitats els ajuntaments de municipis de la província de València amb població inferior a vint mil habitants. Queden excloses d`esta convocatòria les mancomunitats i les entitats locals menors.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 18 de maig de 2018.

Podran sol·licitar aquestes subvencions les confederacions, federacions, associacions i fundacions de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 23 de maig de 2018.

Podran sol·licitar aquestes subvencions els municipis i entitats locals menors de la província de València que tinguen una població de fins a 50.000 habitants.

Podran participar en el concurs els grups joves de la província de València que reunisquen, entre uns altres, els requisits establits en les bases.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 20 d'abril fins al 18 de maig de 2018.