Anunci de la Diputació Provincial de València sobre període de recaptació voluntari

Comença la recaptació dels tributs de les entitats locals que han delegat en la Diputació aquesta funció.

Entre els dies 29 d'octubre i 29 de desembre de 2017, ambdós inclusivament. 

Els contribuents hauran d'efectuar el pagament en aquestes dates en qualsevol de les següents entitats de crèdit col·laboradores, en els horaris d'obertura i tancament de caixa que tinguen establits:


- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, - Caixabank,
- Banco Santander, - Caixa Ontinyent,
- Banco Popular Español, - Cajamar,
- Bankia, - Caixa Popular
- Banc Sabadell, - Caixa Rural de Torrent,


També poden pagar a través d'internet en la pàgina web de la Diputació de València: www.dival.es/gestion-tributaria/content/pagament-de-tributs.

 

BOP divendres, 27 d'octubre de 2017 (vore anunci)

Imatge tornar enrere