Convocatòria del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València 2018

La Diputació Provincial de València convoca el Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València 2018 dirigit a les Bandes de Música dependents de les societats musicals federades de la província de València.

El termini per a la presentació de la sol·licitud finalitza el 15 de novembre de 2017 inclòs.

Pot consultar-se el text complet de la convòcatoria en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias):

BOP, 08 de novembre de 2017 (vore anunci)

Imatge tornar enrere