La Diputació de València convoca subvencions per a programes i projectes de cooperació internacional al desenrotllament dirigides a Organitzacions No Governamentals per al Desenrotllament (ONGD)

Pot consultar-se el text complet de la convocatòria en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http.\\www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

 

Termini de sol.licitud fins al 13 d'octubre

Imatge tornar enrere