Altres servicis

BOP (Butlletí Oficial de la Província)
Ajudes i subvencions
Plecs
Licitacions
   
   
   

Tauler d'actualitat

La Diputació de València convoca subvencions per a programes i projectes de cooperació internacional al desenrotllament dirigides a Organitzacions No Governamentals per al Desenrotllament (ONGD)

La Diputació de València convoca subvencions per a projectes i activitats de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament dirigides a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD).

Llistat de qualificacions del SERVEF per al programa EMCUJU

Anunci de la Resolució de les Reclamacions a la Baremació

La Diputació de València convoca estàs

ajudes per als

ajuntaments i

entitats

locals

menors de la provincià de València con

població

fins a 100.000

habitants.

 

BASES I INFORMACIÓ

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

 

Termini de

sol·licitud del 2 al 22 de

juny de 2017.

La Diputació de València convoca estes ajudes per a ajuntaments de fins a 100.000 habitants.

 

BASES I INFORMACIÓ

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL

 

Termini de sol·licitud del 2 al 22 de juny de 2017.

informacion de contacto