Ajudes per a Inversions Financerament Sostenibles (IFS) 2018

Podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria tots els municipis i les entitats locals menors de la província de València. Queden excloses les mancomunitats de municipis.

 

Subvencions a ONGD per a la realització de projectes de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament 2018

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, (ONGD) amb presència i delegació en la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de juny fins al 27 de juliol.

Subvencions a ONGD per a la realització de projectes de cooperació internacional al desenvolupament 2018

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, (ONGD) amb presència i delegació en la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de juny fins al 27 de juliol.

Ampliació de termini: I EDICIÓ PREMIS GO!: Premis d'Investigació i Societat Civil en Govern Obert

Ampliació de termini presentació sol·licituts: 

Decret ampliació termini ací

Ajudes econòmiques de Gestió Forestal Sostenible 2018

Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments de la província de València, que tinguen l'obligació d'aprovar i desenrotllar els Plans Locals de Prevenció d'Incendis Forestals.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 11 de juny fins al 6 de juliol de 2018.

Subvencions per a l'organització i promoció de fires, festes, certàmens i esdeveniments de caràcter turístic

Convocatòria dirigida les associacions i entitats sense ànim de lucre de la província de València, que reunisquen els requisits establerts a l?Ordenança General de Subvencions.

Termini de presentació de sol·licituds des del 2 de juny fins al 18 de juny de 2018.

Subvencions a les entitats sense ánim de lucre que fomenten la igualtat entre dones i homes en contra de la violencia de genere 2018

Este ajudes estàn dirigides a les entitats sense ànim de lucre (fundacions, federacions o agrupacions de les mateixes), l'ACTIVITAT PRINCIPAL DE LES QUALS consistisca a desenvolupar activitats a favor de la igualtat entre dones i homes.

Termini de presentació des del 31 de maig fins al 25 de juny de 2018.

Imatge tornar enrere