Ajudes per a programes d`Anàlisi per a la prevenció i control de la legionel·la i de La Ruta de la Salut 2018

El programa d'Anàlisi per a la prevenció i control de la legionel·la està destinat als municipis de la província de València amb una població inferior als deu mil habitants. El programa de La Ruta de la Salut està destinat a tots els municipis de la província, excepte València capital.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 18 de maig de 2018.

Subvencions per a la realització d'activitats d'atenció i promoció del benestar de les persones majors i dones 2018

Podran acollir-se a estes ajudes els ajuntaments de municipis de la província de València amb població inferior a deu mil habitants. Queden excloses les mancomunitats i les entitats locals menors.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 18 de maig de 2018.

Ajudes per a actuacions en matèria de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius 2018

Podran sol·licitar estes activitats els ajuntaments de municipis de la província de València amb població inferior a vint mil habitants. Queden excloses d`esta convocatòria les mancomunitats i les entitats locals menors.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 18 de maig de 2018.

Subvencions per al foment de la participació ciutadana, transparència e informació pública per asociacions de la província de València

Podran sol·licitar aquestes subvencions les confederacions, federacions, associacions i fundacions de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 23 de maig de 2018.

Subvencions per la foment de la participació ciutadana, la transparència i l`accés a la informació pública

Podran sol·licitar aquestes subvencions els municipis i entitats locals menors de la província de València que tinguen una població de fins a 50.000 habitants.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 23 de maig de 2018.

XI Concurs Sona La Dipu Pop Rock per a 2018

Podran participar en el concurs els grups joves de la província de València que reunisquen, entre uns altres, els requisits establits en les bases.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 20 d'abril fins al 18 de maig de 2018.

Subvencions per al finançament els programes juvenils en 2018

Podran sol·licitar aquestes subvencions les associacions juvenils de la província de València i els consells locals de Joventut que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Subvencions per al compliment del principi d`igualtat entre dones i homes en 2018

Podran sol·licitar aquestes activitats tots els ajuntaments de fins a 30.000 habitants de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Subvencions per a la realització d`esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals l`any 2018

Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs, entitats esportives i federacions de la província de València, que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Subvencions a clubs d`elit de la província de València 2018

Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs d`elit de la província de València, legalment constituïts, sent imprescindible que estiguen inscrits en el Registre de Clubs de la Comunitat Valenciana.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Imatge tornar enrere