AVÍS IMPORTANT! Subvencions a ONGD per a la realització de projectes de cooperació internacional al desenvolupament 2018

Els requeriments de la documentació corresponent a la convocatòria se sol·licitaran a partir de l'1 de setembre. El termini serà de 10 dies des del moment de la sol·licitud de requeriment per a esmenar la documentació.

Subvencions Assistència Tècnica en municipis de fins a 5.000 habitants, altres entitats locals i consorcis 2018

La Junta de Govern de data 24 de juliol  ha acordat Concedir l’esmentada subvenció , als beneficiaris i pels imports que es relacionen. (veure  PDF)

Subvencions per a la compra de vehicles elèctrics i instal·lacions de punts de recarrega destinats als ajuntaments de la província de València 2018

En aquest enllaç es troben totes les instruccions i la documentació necessària per fer la sol·licitud:http://www.dival.es/medio-ambiente/content/vehicle-electric

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 18 de juliol fins al 14 d'agost. 

Subvencions d'actuacions encaminades a la lluita contra la sequera en els municipis de la província de València per als exercicis 2018 i 2019

Podran ser beneficiaris de la present subvenció, els municipis, les agrupacions i mancomunitats de municipis, i les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi de la província de València, que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 20 de juliol fins al 17 d'agost.

Ajudes per a Inversions Financerament Sostenibles (IFS) 2018

Podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria tots els municipis i les entitats locals menors de la província de València. Queden excloses les mancomunitats de municipis.

 

Subvencions a ONGD per a la realització de projectes de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament 2018

Podran sol·licitar estes subvencions les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, (ONGD) amb presència i delegació en la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de juny fins al 27 de juliol.

Ampliació de termini: I EDICIÓ PREMIS GO!: Premis d'Investigació i Societat Civil en Govern Obert

Ampliació de termini presentació sol·licituts: 

Decret ampliació termini ací

Imatge tornar enrere