Subvencions per a recuperació de la memòria històrica 2018

Ajudes dirigides a ajuntaments i mancomunitats de la província de València i entitats i associacions privades sense ànim de lucre.

Termini de presentació des de l'11 de maig fins a l'11 de juny de 2018.

La Dipu Et Beca 2018

Podran sol·licitar estes subvencions els ajuntaments i entitats locals menors de la província de València.

El termini de presentació serà des del 11 fins al 20 de maig de 2018.

Subvencions per a fomentar la participació ciutadana, la transparència i la informació pública per a associacions de la província de València

Podran sol·licitar aquestes subvencions les confederacions, les federacions, les associacions i les fundacions de la província de València.

Guia de tramitació

El termini per a presentar sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 23 de maig del 2018.

Subvencions per a fomentar la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

Podran sol·licitar aquestes subvencions els municipis i les entitats locals menors de la província de València que tinguen una població de fins a 50.000 habitants.

Guia de tramitació

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 23 de maig del 2018.

SONA LA DIPU POP ROCK 2018: procés de selecció de municipis per a concerts de gran format

S'obri el termini per als municipis de més de 20.000 habitants de la província que ho desitgen i complisquen els requisits establits en la mateixa.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 8 fins al 28 de maig de 2018.

Pla d'Ocupació 2018

Convocatòria dirigida a tots els municipis menors de 100.000 habitants i les entitats locals menors, de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 7 fins al 18 de maig de 2018. 

Adjudicació Beques Delegació d'Assessorament Municipal 2018

Llista d'adjudicació de les beques de col·laboració per a la Delegació d'Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació.

Campanya de representacions de l'obra ''Les 7 diferències" 2018

Podran participar tots els municipis de la província de València amb una població inferior a 100.000 habitants.

El termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquesta campanya serà d'un mes.

Pla de Camins i Vials (PCV) 2018-2019

Podran ser beneficiaris d`aquest Pla:
a) Tots els municipis de fins a 50.000 habitants i les entitats locals menors de la província de València.
b) Les mancomunitats de municipis jurídicament constituïdes

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 26 d'abril fins al 24 de maig de 2018.

Ajudes per als programes d'anàlisi per a prevenir i controlar la legionel·la i de la Ruta de la Salut 2018

El programa d'anàlisi per a la prevenció i el control de la legionel·la està destinat als municipis de la província de València amb una població inferior als deu mil habitants. El programa de la Ruta de la Salut està destinat a tots els municipis de la província excepte València.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 18 de maig del 2018.

Imatge tornar enrere