PLANS PROVINCIALS DE COOPERACIÓ A LES OBRES I SERVICIS MUNICIPALS 2014-2015

La Diputació de València en la seua sessió de Ple del 19 de novembre de 2013 va aprovar les noves directrius dels plans provincials de cooperació a les obres i servicis municipals per al bienni 2014-2015.
NOVES DIRECTRIUS (BOP núm. 294, 11-XII-2013).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A AJUDES ECONÒMIQUES ALS DESHOSPITALITZATS DELS ESTABLIMENTS PSIQUIÀTRICS PROVINCIALS I IMPORT DELS GASTOS PERSONALS 2014


El termini de presentació de sol·licituds, corresponents a l’exercici 2014, serà de 15 dies a comptar del següent al de la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província (BOP NÚM. 260, 1/11/2013).

Imatge tornar enrere