Subvencions per a fomentar la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

Podran sol·licitar aquestes subvencions els municipis i les entitats locals menors de la província de València que tinguen una població de fins a 50.000 habitants.

Guia de tramitació

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 24 d'abril fins al 23 de maig del 2018.

SONA LA DIPU POP ROCK 2018: procés de selecció de municipis per a concerts de gran format

S'obri el termini per als municipis de més de 20.000 habitants de la província que ho desitgen i complisquen els requisits establits en la mateixa.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 8 fins al 28 de maig de 2018.

Pla d'Ocupació 2018

Convocatòria dirigida a tots els municipis menors de 100.000 habitants i les entitats locals menors, de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 7 fins al 18 de maig de 2018. 

Adjudicació Beques Delegació d'Assessorament Municipal 2018

Llista d'adjudicació de les beques de col·laboració per a la Delegació d'Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació.

Campanya de representacions de l'obra ''Les 7 diferències" 2018

Podran participar tots els municipis de la província de València amb una població inferior a 100.000 habitants.

El termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquesta campanya serà d'un mes.

Pla de Camins i Vials (PCV) 2018-2019

Podran ser beneficiaris d`aquest Pla:
a) Tots els municipis de fins a 50.000 habitants i les entitats locals menors de la província de València.
b) Les mancomunitats de municipis jurídicament constituïdes

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 26 d'abril fins al 24 de maig de 2018.

Ajudes per als programes d'anàlisi per a prevenir i controlar la legionel·la i de la Ruta de la Salut 2018

El programa d'anàlisi per a la prevenció i el control de la legionel·la està destinat als municipis de la província de València amb una població inferior als deu mil habitants. El programa de la Ruta de la Salut està destinat a tots els municipis de la província excepte València.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 18 de maig del 2018.

XI concurs Sona la Dipu Pop-Rock per al 2018

Podran participar en el concurs els grups jóvens de la província de València que complisquen, entre altres, els requisits establits en les bases.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 20 d'abril fins al 18 de maig del 2018.

Subvencions per al finançament els programes juvenils en 2018

Podran sol·licitar aquestes subvencions les associacions juvenils de la província de València i els consells locals de Joventut que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Subvencions per al compliment del principi d`igualtat entre dones i homes en 2018

Podran sol·licitar aquestes activitats tots els ajuntaments de fins a 30.000 habitants de la província de València.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Imatge tornar enrere