AJUDES PER AL MANTENIMENT I DESENROTLLAMENT DE PROJECTES ESPECÍFICS D'ACCIÓ SOCIAL

Estes ajudes van dirigides a mancomunitats, associacions i entitats privades d'acció social de la província de València.

 

BASES I INFORMACIÓ

 

Termini de sol·licitud del 3 al 27 de juny de 2017.

CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL D'ESPECIALISTES DE BRIGADES FORESTALS (ref. 02-2017)

La present convocatòria té per objecte la constitució d'una borsa de treball per al lloc d'ESPECIALISTA DE BRIGADES FORESTALS (ref.02-2017) per a l'empresa DIVALTERRA, S.A., entitat pública dependent de la Diputació de València.

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A 2 TÈCNICS EN DESENVOLUPAMENT LOCAL (ref. 03-2017)

La present convocatòria té per objecte la cobertura de dos llocs de treball de TÈCNIC EN DESENVOLUPAMENT LOCAL (ref.02-2017) per a l'empresa DIVALTERRA, S.A., entitat pública dependent de la Diputació de València.

AJUDES FESTIVALS, MOSTRES I CERTÀMENS 2017

La Diputació convoca estes ajudes a municipis de fins a 100.000 habitants.

 

BASES I INFORMACIÓ

 

Termini de sol·licitud del 2 al 22 de juny de 2017.

AJUDES JACIMENTS ARQUEOLÒGICS RUTA DELS IBERS 2017

La Diputació de València convoca estes ajudes a ajuntaments que compten amb jaciments arqueològics visitables d'època ibèrica.

 

BASES I INFORMACIÓ

 

Termini de sol·licitud del 2 al 22 de juny de 2017.

AJUDES PROGRAMACIÓ CULTURAL ESTABLE 2017

La Diputació de València convoca estes ajudes als municipis de la província de València.

BASES I INFORMACIÓ

 

Termini de sol·licitud del 2 al 22 de juny de 2017.

AJUDES PROJECTES MÚSICA CLÀSSICA D'ORQUESTRA, DE CAMBRA I DE PIANO 2017

La Diputació de València convoca estes ajudes a ajuntaments de fins a 100.000 habitants.

 

BASES I INFORMACIÓ

 

Termini de sol·licitud del 2 al 22 de juny de 2017.

AJUDES PROJECTES CULTURALS INTERMUNICIPALS 2017

La Diputació València convoca estes ajudes per a ajuntaments de la província de València amb població fins a 100.000 habitants.

BASES I INFORMACIÓ

 

Termini de sol·licitud del 2 al 22 de juny de 2017.

AJUDES A ENTITATS CULTURALS 2017

La Diputació de València convoca estes ajudes dirigides a associacions de caràcter bàsicament cultural que no tinguen ànim de lucre.

 

BASES I INFORMACIÓ

 

Termini de sol·licitud del 2 al 22 de juny de 2017.

BEQUES POST 2017

La Diputació de València convoca les beques per a postgraduats o tècnics superiors de cicles formatius de grau superior.

CONVOCATÒRIA I INFORMACIÓ

 

Termini de sol·licitud de l'1 al 30 de juny de 2017.

Imatge tornar enrere