Campanya de representacions de l'obra ''Les 7 diferències" 2018

Podran participar tots els municipis de la província de València amb una població inferior a 100.000 habitants.

El termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquesta campanya serà d'un mes.

Pla de Camins i Vials (PCV) 2018-2019

Podran ser beneficiaris d`aquest Pla:
a) Tots els municipis de fins a 50.000 habitants i les entitats locals menors de la província de València.
b) Les mancomunitats de municipis jurídicament constituïdes

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 26 d'abril fins al 24 de maig de 2018.

Ajudes per als programes d'anàlisi per a prevenir i controlar la legionel·la i de la Ruta de la Salut 2018

El programa d'anàlisi per a la prevenció i el control de la legionel·la està destinat als municipis de la província de València amb una població inferior als deu mil habitants. El programa de la Ruta de la Salut està destinat a tots els municipis de la província excepte València.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 18 de maig del 2018.

XI concurs Sona la Dipu Pop-Rock per al 2018

Podran participar en el concurs els grups jóvens de la província de València que complisquen, entre altres, els requisits establits en les bases.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 20 d'abril fins al 18 de maig del 2018.

Subvencions per al finançament els programes juvenils en 2018

Podran sol·licitar aquestes subvencions les associacions juvenils de la província de València i els consells locals de Joventut que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Subvencions per a la realització d`esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals l`any 2018

Podran sol·licitar aquestes subvencions els clubs, entitats esportives i federacions de la província de València, que reunisquen els requisits establits.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 17 d'abril fins a l'11 de maig.

Activitats destinades als nostres majors i per a la formació de la dona 2018

Podran sol·licitar les activitats tots els ajuntaments de municipis de la província de València, excepte València capital.

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació addicional des del 13 d'abril fins al 7 de maig de 2018.

Campanyes de Salut Pública 2018

Estes ajudes estàn destinades als ajuntaments de municipis de la província i entitats locals menors amb població no superior a deu mil habitants.

Termini de presentació de sol·licituds i de la documentació addicional des del 13 d'abril fins al 7 de maig de 2018.

Ajudes per al sosteniment dels serveis socials generals 2018

Podran accedir a les subvencions per al finançament dels programes de Servicis Socials Generals en 2018, els municipis menors de 10.000 habitants de la província de València.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 4 d'abril fins al 3 de maig de 2018.

Subvencions a entitats culturals 2018

Aquestes ajudes estàn dirigides a totes aquelles associacions de caràcter bàsicament cultural, que manquen d`ànim de lucre, dotades de personalitat jurídica i capacitat d`obrar, i domicili social en la província de València.

Termini de presentació de sol·licituds serà des del 4 d'abril fins al 25 d'abril de 2018.

Imatge tornar enrere