Subvencions a Ajuntaments: Retrobem la Nostra Música 2018

Ajudes a municipis de menys de 100.000 habitants, dins del context de la campanya "Retrobem la nostra música".

Termini de presentació de sol·licituds serà des del 4 d'abril fins al 25 d'abril de 2018.

Subvencions per a Col·leccions etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals: ajuntaments i consorcis 2018

Ajudes dirigides als ajuntaments de la província de València i els consorcis que tinguen un museu etnològic o col·lecció museogràfica permanent reconegudes.

Termini de presentació de sol·licituds serà des del 4 d'abril fins al 25 d'abril de 2018.

Subvencions a jaciments arqueològics Ruta dels Ibers 2018

Podran acollir-se a aquesta campanya de subvencions els ajuntaments de la província de València que compten amb jaciments arqueològics visitables d'època ibèrica situats en el seu municipi.

Termini de presentació de sol·licituds serà des del 4 d'abril fins al 25 d'abril de 2018.

Ajudes per a l'adquisició d'instruments musicals 2018

Convocatòria de concessió de subvencions dirigida a entitats musicals amb domicili social en la província de València que complisquen els requisits establits.

Termini de presentació de sol·licituds serà des del 4 d'abril fins al 25 d'abril de 2018.

Subvencions per a projectes intermunicipals 2018

Subvenció destinada a la realització de projectes culturals en l'àmbit de les arts plàstiques i en la resta d'àmbits de la cultura en què participen uns quants municipis.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 4 d'abril fins al 25 d'abril de 2018.

Subvencions per a la programació cultural municipal i festes populars 2018

És el principal programa de referència que ofereix el SARC a tots els ajuntaments, orientat preferentment per a la programació cultural municipal estable. Enguany incorpora les ajudes a les festes populars per als municipis de menys de 5.000 habitants.

Termini de presentació de sol·licituds serà des del 4 d'abril fins al 25 d'abril de 2018.

Subvencions a entitats musicals: Projectes generals de música antiga i clàssica d'orquestra, de càmera i de piano 2018

Serà subvencionable la realització de projectes de música antiga i clàssica, amb independència que la mateixa siga interpretada amb orquestra, com a música de cambra, o per piano, i hauran d`incloure un mínim de 4 concerts.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 4 d'abril fins al 25 d'abril de 2018.

Retrobem la Nostra Música 2018

Convocatòria de concessió de subvencions a activitats culturals d'enti-tats sense ànim de lucre.

Termini de presentació de sol·licituds serà des del del 4 al 25 d'abril de 2018.

Subvencions per a premis o concursos literaris 2018

La realització de premis o concursos literaris entesos com a certàmens de literatura en què hi ha un premi que pot consistir en una quantia econòmica determinada o també en la publicació de l`obra.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 4 d'abril fins al 25 d'abril de 2018.

Imatge tornar enrere