Anunci de la Diputació Provincial de València sobre període de recaptació voluntari

Comença la recaptació dels tributs de les entitats locals que han delegat en la Diputació aquesta funció.

Entre els dies 29 d'octubre i 29 de desembre de 2017, ambdós inclusivament. 

Convocatòria de les borses d'estudis per als empleats públics de la Diputació de València

La Diputació Provincial de València aprova la convocatòria de les borses d'estudis per als seus empleats públics.

 

BOP dimecres, 25 d'octubre de 2017 (vore anunci)

Convocatòria de subvencions per a la recuperació de la memòria històrica 2017

Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes destinats a la recuperació de la memòria històrica per part d'Ajuntaments i per entitats i associacions sense ànim de lucre de la província de València per a 2017.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 20 de novembre.

Subvencions per a la realització d'activitats d'atenció i promoció del benestar de les persones majors i dones 2017

La Diputació de València convoca subvencions destinades a ajuntaments de municipis i entitats locals menors de la província de València amb població inferior a 5000 habitants per a la realització  d'activitats d'atenció i promoció del benestar de les persones majors i dones 2017.

 

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 2 de novembre

Ajudes a municipis costaners per a la desestacionalització i dinamització turística de les platges

Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província de València per a la realització d'activitats de desestacionalització i dinamització turística en les platges durant els mesos no estivals (tots excepte juliol i agost).

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 al 26 d'octubre de 2017.

38 Campanya Retrobem la Nostra Música

Anunci de requeriment d'esmena de la documentació.

 

Bop 21 de setembre de 2017 nº183 (Vore Anunci)

SUBVENCIONS PER A PROGRAMES I PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT DIRIGIDES A ONGD 2017

La Diputació de València convoca subvencions per a programes i projectes de cooperació internacional al desenrotllament dirigides a Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD).

 

Termini de sol.licitud fins al 13 d'octubre.

SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ SOCIAL I/O EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DIRIGIDES A ONGD 2017

La Diputació de València convoca subvencions per a projectes i activitats de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament dirigides a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD).

 

Termini de sol.licitud fins al 13 d'octubre.

PLA D'INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2017

La Diputació de València convoca estes ajudes als municipis i entitats locals menors de la província de València per a la realització d'inversions financerament sostenibles en immobles de titularitat municipal.

 

CONVOCATÒRIA / CORRECCIÓ D'ERRORS

 

El termini de sol·licitud serà des de el 10 d'agost fins al 20 de setembre de 2017.

Imatge tornar enrere