Activitats formatives

Actividades formativas

Comprenen actuacions dirigides a enriquir l'ocupació dels alumnes tant a nivell cognitiu com psicomotor.

 

1. Aula d'informàtica

La incorporació de les tecnologies informàtiques com a recurs didàctic per a persones amb necessitats especials afavorix l'aprenentatge actiu dels alumnes. L'ús de l'ordinador faciltia l'ensenyanment individual o grupal adequant el nivell de destreses de cada alumne al seu ritme d'aprenentatge. La versatilitat permet múltiples aplicacions i complementa les activitats dels tallers. L'aula disposa de huit ordinadors personals amb accés a Internet, que s'utilitzen com a recurs tant per als programes d'activació cognitiva, com per a l'adquisició dels coneixements bàsics d'informàtica i accés a la xarxa.

 

2. Programes d'activació cognitiva

Basat en les tècniques d'enriquiment instrumental, l'objectiu general és crear les bases mediadores per a l'adquisició de nous aprenentatges en funció del potencial de cada alumne per a aconseguir millores cognitivoconductuals útils per a defendre's en distints ambients.

 

3. Programa de manteniment d'habilitats escolars

L'objectiu general és l'adquisició, el manteniment, el desplegament i l'aplicació de la lectoescriptura i el càlcul bàsic aplicat a distintes situacions, en funció de les característiques individuals de cada alumne i les seues necessitats de suport. També, l'ús de la llengua de la pròpia Comunitat, és un indicador d'integració social, és per això que es desenvolupen seminaris de valencià per a alumnes, segons siguen valencià parlants o castellà parlants. Incorporant els aspectes relacionats amb les habilitats socials necessàries per a interactuar amb persones del seu entorn.

Imatge tornar enrere