Indicadors de transparència de Transparència Internacional

Actualitat:

Exposició al públic de l'aprovació inicial del Pressupost General de la Diputació de València per a l’exercici econòmic 2018

Ordre del dia de la sessió ordinària de la Junta de Govern, a celebrar el 19 de desembre de 2017, a les 10 h.

Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple, a celebrar el 19 de desembre de 2017, a les 12 h.

Ordre del dia de la sessió extraordinària de la Junta General de DIVALTERRA, a celebrar el 19 de desembre, a les 12,15 h.

Subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

Subvencions destinades a les entitats associatives de la província de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança General de Subvencions

 

Textos normatius sotmesos a períodes d'informació pública

 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de transparència i bon govern, i en consonància amb l'entorn públic i social actual, la Diputació de València assumeix plenament que la transparència, l’accés a la informació pública, les normes de bon govern, la participació i la col·laboració amb i des de la societat, la innovació pública i social, i la millora de la qualitat democràtica han de ser els eixos fonamentals de tota acció pública.

 

En compliment d'aquest compromís, oferim el present Portal de Transparència, per a enfortir la democràcia i la consolidació dels drets de la ciutadania i afavorir l’accés a la informació pública.

 

 

Informació sobre la província de València i l'organització

de la Diputació Provincial de València

Informació economicofinancera i pressupostària

Funcionament de la Diputació Provincial

Contractes, convenis i subvencions